UCHWAŁA Nr 396/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 396/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Odbudowy adhezyjne – sprawdzone sposoby na sukces w codziennej pracy klinicznej”, które odbędzie się 23.01.2015
- „Stymulacja- spotkanie drugie. Nowoczesne metody elektroterapii- wszczepialny kardiowerter-defibrylator, terapia resynchronizacyjna. Podstawowe wiadomości.
Kurs dla lekarzy rodzinnych.”, które odbędzie się 24.01.2015
- „Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych”, które odbędą się w okresie styczeń-czerwiec 2015
- „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – kreowanie pozytywnego wizerunku lekarza w kontakcie z pacjentem i mediami”, które odbędzie się 30.01.2015
- „Komunikacja niewerbalna w kontakcie z pacjentem (praca z własnym głosem, intonacją”, które odbędzie się 16.02.2015
- „Ochrona i kontrola wizerunku lekarza w Internecie. Czy istnieje lek na „hejt” w sieci?”, które odbędzie się 19.02.2015
- „Konferencja interdyscyplinarna Przewlekła i masywna utrata krwi. Postępowanie w krwotokach –najnowsze trendy”, które odbędzie się 07.03.2015
- „Lekarz w sytuacji konfliktu – umiejętności negocjacji”, które odbędzie się 09.03.2015
- „Elementy polityki bezpieczeństwa danych osobowych w gabinecie lekarskim”, które odbędzie się 10.03.2015
- „Śląska Wiosna Internistyczna”, które odbędzie się 21.03.2015
- „Dokumentacja medyczna w świetle obowiązujących przepisów i jej rola w postępowaniach medycznych”, które odbędzie się 25.03.2015
- „Niewydolność serca – jak może pomóc elektrokardiologia (dla lekarzy POZ)”, które odbędzie się 14.04.2015
- „Postępowanie z dzieckiem po ciężkim urazie”, które odbędzie się w okresie kwiecień-czerwiec 2015
- „Kilka sposobów na przegranie sprawy przez lekarza w sądzie”, które odbędzie się 24.04.2015
- „Schorzenia demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego u dzieci- obraz kliniczny i radiologiczny, nowoczesna diagnostyka różnicowa oraz prognoza”, które odbędzie się 20.05.2015
- „Prawa i obowiązki lekarza – rezydenta”, które odbędzie się 22.05.2015
- „Evidence-based medicine - jak rozumieć medycynę opartą o dowody naukowe”, które odbędzie się 10.06.2015
- Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie szpitali, które odbędą się w okresie stycznia-czerwca 2015
ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-25
Ilość odsłon artykułu 3733