STANOWISKO w sprawie pakietu onkologicznego

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

w sprawie pakietu onkologicznego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie pakietu onkologicznego tj. 1 stycznia 2015r., wyraża zaniepokojenie związane z brakiem przepisów wykonawczych oraz stosownych zarządzeń wprowadzających pakiet.

W ocenie Prezydium nie jest również precyzyjnie, do dnia dzisiejszego określona sytuacja związana z wydatkami przeznaczonymi na planowane zmiany systemowe. Finansowanie pakietu onkologicznego z pewnością będzie wiązać się z koniecznością poniesienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowych środków, a obecnie brak jest dostatecznych informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak i Funduszu, pozwalających na ustalenie wysokości kosztów wdrożenia pakietu onkologicznego i wskazania źródła jego finansowania. Wprowadzenie pakietu, przy poszanowaniu celu, w jakim został on ustalony, nie powinno odbywać się kosztem pozostałych pacjentów oraz doprowadzać do zmniejszenia wydatków na leczenie i świadczenia opieki zdrowotnej w pozostałych zakresach.

Prezydium ORL w Katowicach zwraca ponadto uwagę, że pakiet onkologiczny nie został poprzedzony żadnym programem pilotażowym, a zainteresowane grupy lekarzy nie posiadają dostatecznych informacji o jego funkcjonowaniu. Jesteśmy przekonani, że powyższe okoliczności spowodują liczne problemy w realizacji pakietu onkologicznego.
 

 

               Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

 

Otrzymują:
Marszałek Sejmu RP
Prezes Rady Ministrów
Minister Zdrowia
Prezes NFZ
Prezes NRL, Prezesi ORL
Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego
Dyrektor ŚOW NFZ
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-25
Ilość odsłon artykułu 3656