UCHWAŁA Nr 425/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 425/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałami Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 27.11.2013r. i 21.05.2014r., dotyczącymi rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 91/14/P-VII Prezydium NRL z dnia 25.07.2014., Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 91/14/P-VII Prezydium NRL z dnia 25.07.2014r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-25
Ilość odsłon artykułu 3970