UCHWAŁA Nr 1/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 1/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: Karty Dużej Rodziny Lekarskiej

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 4 i 5 w związku z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1

Uznając za celowe prowadzenie różnorodnych form pomocy dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej, wychowujących w swoich rodzinach nie mniej niż troje dzieci, ustanowić Kartę Dużej Rodziny Lekarskiej, zwanej dalej Kartą.

§2

Zobowiązać Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do uchwalenia Regulaminu Karty określającego krąg podmiotów uprawnionych, zasady przyznawania Karty i świadczenia, do których uprawnieni są jej posiadacze .

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                     Sekretarz                                                                                                                Prezes
       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Krystian Frey                                                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-01-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ilość odsłon artykułu 4838