UCHWAŁA Nr 2/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 2/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i 5 oraz w zw. z art. 9 pkt 3d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) postanawia:

§1

Ustanowić nagrodę za najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwaną dalej nagrodą.

§2

Nagroda przyznawana jest, począwszy od sesji egzaminacyjnej wiosennej w 2014 r., lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w chwili zdawania egzaminu byli członkami Śląskiej Izby Lekarskiej i wypełniali obowiązki wynikające z przynależności do Śląskiej Izby Lekarskiej.

§3

Każdy lekarz i lekarz dentysta może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.

§4

Nagroda przyznawana jest trzem lekarzom oraz trzem lekarzom dentystom, których wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uplasował się w pięcioprocentowej grupie najlepszych wyników spośród wszystkich zdających w danej sesji egzaminacyjnej lekarzy lub lekarzy dentystów.

§5

Nagroda wynosi:
a) 2000 zł za najlepszy wynik obliczony według § 4 uchwały,
b) 1500 zł za drugi w wynik obliczony według § 4 uchwały,
c) 1000 zł za trzeci wynik obliczony według § 4 uchwały.

§6

Realizację uchwały powierza się Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.


§7

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-01-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ilość odsłon artykułu 12489