Rok 2015

Nr uchwały

/2015

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

6

ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2015

7

ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

8

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

9

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

10-11

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

12

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

13

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

14

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

15

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

16-18

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

19

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

20-21

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

22

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

23

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

24

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

25

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

26

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

27

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

28

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

29

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

30-32

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

33

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

34

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

35-6

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

37

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

38

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

39

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko kierownika

40-1

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

42

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

43-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

45-7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

48

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

49

udzielenia pomocy charytatywnej

50

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

51

wygaśnięcie uchwały w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

52

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

53

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

54

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

55-6

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

57

przeznaczenia środków finansowych na wyjazd delegacji lekarzy na Międzynarodową Konferencję organizowaną z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

58

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

59

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

60-1

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

62

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

63

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

64

regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – „PRO MEDICO” oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

65

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

66

przeznaczenia środków finansowych na organizację konferencji

67

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

68-9

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

70-1, 73

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

72, 74-9

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

80

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

81

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

82

odmowy potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

83, 85-7

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

84

odmowy potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego, lekarzy dentystów

88-90

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

91

przeznaczenia środków finansowych na zakup serwisu Prawo i Zdrowie dla lekarzy

92

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

93

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

94-5

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

96

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika podmiotu leczniczego

97

przeznaczenia środków finansowych na zakup książki

98

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

99

udzielenia wsparcia finansowego

100-1, 103-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

102,

106-7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

105

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

108

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

109

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

110

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

111

wypłaty ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie

112

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

113

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

114

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

115

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

116, 119, 122

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

117-8

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

120-1

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

123

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

124

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

125

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

126

dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych

127

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

128

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

129

udzielenia pomocy charytatywnej

130

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

131

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

132

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

133

przeznaczenia środków finansowych na zakup teczek zawieszkowych

134

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

135

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

136-7

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

138

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

139

przyznania zapomogi losowej

140

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

141

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

142

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

143

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

144

zmiany uchwały Nr 57/2015 z dnia 25.02.2015r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyjazd delegacji lekarzy na Międzynarodową Konferencję organizowaną z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

145

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

146

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

147

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

148

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

149

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

150

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego

151

zawarcia umowy na wykonanie prac ogólnobudowlanych

152

zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych sieci CO i CWU

153

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

154

przeznaczenia środków finansowych na publikację monografii zawierającej opracowania wystąpień podczas II Międzynarodowej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej

155

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

156

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.

157

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL.

158

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

159

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

160-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

166

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

167

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

168

przeznaczenia środków finansowych na zakup serwisu prawnego

169

przyznania nagrody za specjalizację

170

zakupu i montażu zestawu regulatora pogodowego CO i CWU

171

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

172

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

173

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

174

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

175

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

176

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

177

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

178

dofinansowania wydania książki

179

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

180

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

181

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

182

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

183

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

184

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

185

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

186-7

przyznania nagrody za specjalizację

188

przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland

189

przeznaczenia środków finansowych na zakup klimatyzacji

190

dofinansowania wydania książki

191

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

192

uchylenia uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

193

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

194

udzielenia pomocy charytatywnej

195

przeznaczenia środków finansowych na zakup nośników pamięci

196

zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura ŚIL w Katowicach oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania premii regulaminowej i uznaniowej pracownikom Biura ŚIL

197

uchwała osobowa

198

składki członkowskiej naliczonej wobec Kol.

199

składki członkowskiej naliczonej wobec Kol.

200

składki członkowskiej naliczonej wobec Kol.

Apel

do MZ

w sprawie: dyżurów medycznych - zasad ich wynagradzania i czasu trwania dyżurów pełnionych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

201

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

202-3

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

204-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

206-7

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

208

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

209

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

210

przeznaczenia środków finansowych na zakup laptopa

211

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

212

uchylenia uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

213

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

214, 220

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

215-9

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

221

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

222

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

223

przyznania nagrody za specjalizację

224-5

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

226

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

227

uchylenia uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

228

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

229

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

230

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

231-3

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

234

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

235

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

236

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

237

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

238

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

239

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

240

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

241

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

242-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

245

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

246

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

247

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

248-9

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

250

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

251

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

252

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

253-5

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

256

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

257

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

258

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

259-60

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

261

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

262

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego

263

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

264

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

265

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

266

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

267

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

268

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

269-71

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

272

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

273-4

udzielenia pomocy charytatywnej

275

przyznania zapomogi losowej

276

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

277-79

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

280-82

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

283

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

284

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

285

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

286

zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej

287

zmiany uchwały nr 178/2015 z dnia 29.07.2015r. w sprawie dofinansowania wydania książki

288-94

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

295

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

296

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

297-8

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

299

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

300

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i aranżacją wnętrza siedziby

301

lokowania środków pieniężnych Śląskiej Izby Lekarskiej

302

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

303

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

304-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

306

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

307

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

308

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

309

ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2016

310

przeznaczenia środków finansowych na publikację monografii poświęconej dr Krzysztofowi Brożkowi

311

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

312

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

313

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

314-6

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-09-25
Ilość odsłon artykułu 4450