UCHWAŁA Nr 7/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 7/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 25 pkt. 10 w zw. z art. 58 ust. 3-5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz §1 uchwały nr 77/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postanawia:

§1

Ustalić, spośród członków Śląskiej Izby Lekarskiej, następującą listę obrońców z urzędu:

1. dr Stefan Kopocz,
2. dr Gabriela Muś,
3. dr n. med. Józef Andrzejewski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                  Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-01-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ilość odsłon artykułu 4170