UCHWAŁA Nr 37/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 37/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 lutego 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego
Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „EKG – od podstaw do przykładów klinicznych. Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej oraz przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia). Spotkanie pierwsze: komu, co, a potem jak to opisać – zaburzenia rytmu serca”, który odbędzie się 20.03.2015r.
- „EKG – od podstaw do przykładów klinicznych. Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej oraz przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia). Spotkanie drugie: niedokrwienie, zawał, przerost – zaburzenia rytmu serca”, który odbędzie się 8.04.2015r.
- „EKG – od podstaw do przykładów klinicznych. Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej oraz przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia). Spotkanie trzecie: przyszedł pacjent ze stymulatorem”, który odbędzie się 23.05.2015r.
ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-02-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-02
Ilość odsłon artykułu 3839