UCHWAŁA Nr 57/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 57/2015


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 lutego 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wyjazd delegacji lekarzy
na Międzynarodową Konferencję organizowaną z okazji 25-lecia Polskiego
Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 25.000 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych – na udział delegacji ŚIL w Międzynarodowej Konferencji organizowanej z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego
na Litwie, która odbędzie się 18-20 września 2015r.

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-02-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3377