UCHWAŁA Nr 39/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 39/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Ustalić dla wnioskodawcy -Polskiego Towarzystwa Lekarskiego koło Tarnowskie Gór} opłatę za wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe w wysokości 1 (słownie: jeden) zł + należny podatek VAT.

§2

Realizację uchwały powierzyć Głównej Księgowej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wykazał, że nie będzie pobierał opłaty za uczestnictwo w organizowanym szkoleniu lekarzy, wobec czego Prezydium ORL uznało, że istnieją podstawy do zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie zawodowe lekarzy.

 

Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-07
Ilość odsłon artykułu 5877