UCHWAŁA Nr 98/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 98/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Wpływ zapisów ustawy z dnia 27.09.2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw oraz ustawy z 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw na postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w szczególności na praktykę czynności wyjaśniających”, który odbędzie się 17-18.04.2015r.
ze środków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
- e-learning: Rupatadyna – nowa opcja leczenia alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci, który odbędzie się 15.04.2015r.
- e-learning: Leczenie zaostrzeń astmy, który odbędzie się 15.04.2015r.
- e-learning: Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej, który odbędzie się 15.04.2015r.
- e-learning: Ból przebijający w chorobach nowotworowych, który odbędzie się 15.04.2015r.
- e-learning: Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?., który odbędzie się 15.04.2015r.
ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.


§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
               Sekretarz                                                                                    Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3402