UCHWAŁA NR 3/2015 XXXV OZL

UCHWAŁA NR 3/2015


XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt c regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.03.2015 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jarosław Markowski
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Marek Potempa
5. Z-ca Sekretarza – Jerzy Pabis
6. Z-ca Sekretarza – Maciej Wawrzyczek
7. Z-ca Sekretarza – Leszek Jagodziński

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 3040