UCHWAŁA NR 4/2015 XXXV OZL

UCHWAŁA NR 4/2015


XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.03.2015 r., uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Janusz Heyda
Kol. Jerzy Rdes
Kol. Tadeusz Urban
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Ewa Paszek
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Andrzej Sielańczyk
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Andrzej Tyczyński
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


 

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 3614