APEL NR 1 XXXV OZL - w sprawie mediów

Apel Nr 1/2015

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015r.

 

w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz rzetelnych, pluralistycznych i odpowiedzialnych mediów w Polsce.


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich o podjęcie wspólnych działań na rzecz rzetelnych, pluralistycznych i odpowiedzialnych mediów w Polsce.
Wolność słowa jest jednym z największych osiągnięć Polaków po 1989 roku. Dla wydawców i dziennikarzy wolność wypowiedzi powinna oznaczać także odpowiedzialność za przekaz medialny, rzetelność w zbieraniu i przekazywaniu informacji. Nie powinny mieć miejsca publikacje niesprawdzonych doniesień, utożsamianie komentarza z informacją, manipulacje faktami oraz dokonywanie ocen i osądów, zanim sprawę dokładnie zbada policja, prokuratura, a sąd wyda wyrok.
Większość dziennikarzy wykonuje swój zawód profesjonalnie, sumiennie, zgodnie z obowiązującymi wymogami etycznymi. Na uznanie zasługuje ich działalność w imię szeroko pojętego interesu społecznego. Na polskim rynku medialnym pojawiły się jednak zauważalne próby zdobywania jak największej widowni, czytelników czy słuchaczy, poprzez działania prowadzone niestety niejednokrotnie bez przestrzegania zasad etycznych, które nierozerwalnie powinno być związane z odpowiedzialnym dziennikarstwem w demokratycznym społeczeństwie.
Nie do przecenienia jest wkład mediów w ujawnianie i piętnowanie patologii oraz niesprawiedliwości, także tych występujących w ochronie zdrowia. Jednak przypadki dziennikarskiej nierzetelności, stronniczości i pogoni za sensacją powodują nieodwracalne szkody, rujnując wzajemne zaufanie między lekarzami a pacjentami, co przede wszystkim działa na niekorzyść chorych.

 

 

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 2880