STANOWISKO NR 1 XXXV OZL - w sprawie przeznaczenia części składek członkowskich

Stanowisko Nr 1/2015

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015r.

 


w sprawie przeznaczenia części składek członkowskich


W związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2015 r. składki członkowskiej oraz dobrą sytuacją finansową Śląskiej Izby Lekarskiej, XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, poszukując akceptowalnego sposobu wykorzystania pozyskanych środków opowiada się za przeznaczeniem różnicy pomiędzy kwotą składki opłacanej w wysokości 60 złotych a kwotą poprzednio obowiązującej składki w wysokości 40 zł (pomniejszoną o odpis na Naczelną Izbę Lekarską), na wspieranie indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków ŚIL, wskazywanych przez samych zainteresowanych. Szczegółowe zasady gospodarowania ww. środkami ustalone będą przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach lub jej Prezydium po przedstawieniu sprawozdania finansowego za 2015 rok.

 

 

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 2672