UCHWAŁA Nr 140/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 140/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 maja 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r., poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), z powołaniem się na uchwały nr 103/KKM/14/P-VII z 8.08.2014, 45/KKM/15/P-VII z 30.01.2015, 124/KKM/15/P-VII z 24.04.2015 Prezydium NRL w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Asertywność w pracy lekarza”, które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Postępowanie z dzieckiem po ciężkim urazie (warsztaty praktyczne), które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Lekarz w sytuacji konfliktu – umiejętności negocjacji”, które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych”, które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Inteligencja emocjonalna w pracy lekarza, czyli czy można nauczyć się empatii?”, które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne), które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie szpitali”, które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Jak skutecznie komunikować się z pacjentem”, które odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, który odbędzie się w okresie 1.09-31.12.2015r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

 

                 Sekretarz                                                                                                    Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-05-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 2836