UCHWAŁA Nr 32/2015 ORL

UCHWAŁA NR 32/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: podziału zysku Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2014

 


Na podstawie art. 231 §2 pkt. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 90 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. z 2015r. poz. 651) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Cały zysk netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach za rok 2014 w wysokości 1.581,95 zł Spółka przeznacza na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 3308