UCHWAŁA Nr 33/2015 ORL

UCHWAŁA NR 33/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej
Izby Lekarskiej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Dom Lekarza”
Sp. z o.o.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. z 2015r. poz. 651) o izbach lekarskich, postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników firmy „Dom Lekarza Spółka z o.o.” w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 2952