UCHWAŁA Nr 36/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 36/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: wykonania tablicy pamiątkowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651), dla upamiętnienia lekarzy oraz wszystkich, którzy ofiarnie nieśli pomoc górnikom podczas pacyfikacji KWK Wujek 16 grudnia 1981r., postanawia:

§1

Udzielić pełnego poparcia inicjatywie Prezesa ORL w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia lekarzy oraz wszystkich, którzy ofiarnie nieśli pomoc górnikom podczas pacyfikacji KWK Wujek 16 grudnia 1981r. i umieszczenia jej obok pomnika na Placu NSZZ Solidarność.

§2

Upoważnić Prezydium ORL do podjęcia niezbędnych działań organizacyjno-finansowych, w tym uzgodnienie z zainteresowanymi stronami treści tablicy.

§3

Zobowiązać Sekretarza ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                Sekretarz                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 3440