UCHWAŁA Nr 170/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 170/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 lipca 2015 r.

 

w sprawie: zakupu i montażu zestawu regulatora pogodowego CO i CWU

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz uchwały nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. Modernizacji i Remontu Domu Lekarza, postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 14.500 zł netto – ze środków budżetowych - na zakup i montaż zestawu regulatora pogodowego CO i CWU w budynku przy ul. Grażyńskiego 49a na poziomie -2.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 


                  Skarbnik                                                                                        Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

                 Jerzy Rdes                                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-07-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-16
Ilość odsłon artykułu 3070