UCHWAŁA Nr 52/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 52/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 października 2015 r.

 

w sprawie: powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu
przez lekarza  wykonującą zawód w ramach
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego
przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
 

 

 

              Sekretarz                                                                                                    Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                                       Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 2831