UCHWAŁA Nr 53/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 53/2015

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 14 października 2015 r.

 

w sprawie: powołania Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 651 ze zm) w nawiązaniu do podjętej przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach inicjatywy, uznając dorobek samorządów zaufania publicznego i celowość wzajemnej wymiany poglądów, postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dra n. med. Jacka Kozakiewicza do uzgodnienia treści porozumienia zawieranego pomiędzy poszczególnymi samorządami zawodów zaufania publicznego w celu powołania Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego i zwołania jego pierwszego posiedzenia.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

              Sekretarz                                                                                                    Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                                       Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3118