UCHWAŁA Nr 178/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 178/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 lipca 2015 r.

 

w sprawie: dofinansowania wydania książki.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Dofinansować kwotą w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych – wydanie książki „Tadeusz Ceypek (1904-1990). Portret z okruchów wspomnień”.

§2

Zobowiązać Zastępcę Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


                     Skarbnik                                                                                                    Prezes
      Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                   Jerzy Rdes                                                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-07-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3194