UCHWAŁA Nr 194/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 194/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 września 2015 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz. U. z 2015r.
poz. 651) o izbach lekarskich i na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.11.2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL
do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
- 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) dla dr Grażyny Adamek
i dr Andrzeja Ryszczyka biorących udział w misji humanitarno-duszpatersko-
medycznej w Paragwaju.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do przekazania kwoty na konto 67 1050 1605 1000 0022 9577 5122 „Misja Paragwaj” – Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kusocińskiego 45, z dopiskiem „na udział w misji humanitarnej dr Grażyny Adamek i dr Andrzeja Ryszczyka”

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                              Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-21
Ilość odsłon artykułu 3054