APEL do Ministra Zdrowia w sprawie: dyżurów medycznych

APEL

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 września 2015r.


do Ministra Zdrowia

 

w sprawie: dyżurów medycznych - zasad ich wynagradzania i czasu trwania dyżurów pełnionych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w nawiązaniu do apelu nr 1/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 maja 2015 r. do Ministra Zdrowia w sprawie zasad wynagradzania za dyżury medyczne, zwraca się z apelem o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie zasad wynagradzania za dyżury medyczne, w ten sposób, aby lekarz zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze. Wskazana inicjatywa jest konieczna w związku z podjętą przez Sąd Najwyższy uchwałą, z dnia 6 listopada 2014 r. w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygn. akt I PZP 2/14, określającą zasady wynagradzania za dyżury lekarskie.

Jednocześnie Prezydium uważa, że uzasadnione jest również znowelizowanie przepisów dotyczących pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, szczególnie w trybie rezydenckim. Zmiana powinna dotyczyć uregulowania kwestii czasu trwania dyżuru wynikającego ze zdobywanej przez lekarza specjalizacji. Szkolenie się lekarza w trakcie pełnienia dyżuru jest bardzo istotnym elementem nauczania w programie specjalizacji, stwarzającym możliwość zdobycia umiejętności samodzielnego radzenia sobie w nagłych i trudnych przypadkach. Zmniejszenie tym lekarzom czasu trwania dyżuru do 5 godzin 25 minut w dni powszednie, co proponowane jest w komunikacie opublikowanym w lipcu 2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, znacznie ograniczy im możliwość zdobywania tych umiejętności oraz niejednokrotnie w znaczący sposób utrudni organizację pracy w oddziałach.

 

 

     Zastępca Sekretarza                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Danuta Korniak                                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-22
Ilość odsłon artykułu 2969