UCHWAŁA Nr 239/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 239/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 października 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup kolorowej kserokopiarki oraz drukarki dla potrzeb Biura.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                  Skarbnik                                                                                                                Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

                 Jerzy Rdes                                                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-22
Ilość odsłon artykułu 2915