UCHWAŁA Nr 261/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 261/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 października 2015 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 20.05.2015r., dotyczącą rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 98/15/P-VII Prezydium NRL z dnia 26.06.2015., Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 98/15/P-VII Prezydium NRL z dnia 26.06.2015r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

 
            Krystian Frey                                                                               Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-22
Ilość odsłon artykułu 4349