UCHWAŁA Nr 63/2015 ORL

 UCHWAŁA Nr 63/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku
 

 

Na podstawie §5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku:
- 13 stycznia
- 10 lutego
- 16 marca
- 20 kwietnia
- 18 maja
- 22 czerwca
- 14 września
- 12 października
- 16 listopada
- 14 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                   Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-02-24
Ilość odsłon artykułu 2985