UCHWAŁA Nr 272/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 272/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 listopada 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- e-learning „Diagnostyka i możliwości farmakoterapii choroby refluksowej przełyku (ChRP)”, który odbędzie się 1.12.2015r.
- Dostępy operacyjne w osteosyntezie miednicy cz. 2 „Złamania panewki stawu biodrowego – dwudniowy kurs na nieutrwalonych preparatach anatomicznych”., który odbędzie się 17.11-31.12.2015r.
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, który odbędzie się 1.01-30.06.2016r.
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych”, który odbędzie się 14.12.2015r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych”, który odbędzie się 1.01-30.06.2016r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się 1.01-30.06.2016r.
- „Postępowanie z dzieckiem po ciężkim urazie (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się 1.01-30.06.2016r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Sekretarz                                                                         Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej


              Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-11-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-05
Ilość odsłon artykułu 2716