UCHWAŁA Nr 284/2015 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 284/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Problemy terapii przewlekłego bólu w praktyce lekarza poz”, który odbędzie się 9.03.2016r.
- „Zaburzenia endokrynologiczne w okresie dojrzewania”, który odbędzie się 11.02.2016r.
- „Współpraca interdyscyplinarna Lekarz dentysta – pacjent – fizjoterapeuta. Terapia manualna w dysfunkcjach stawu skroniowo – żuchwowego”, który odbędzie się 4.03.2016r.
- „Lekarz w sytuacji konfliktu – umiejętności negocjacji”, który odbędzie się 12.02.2016r.
- „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci - rola lekarza POZ, współpraca z neurologiem dziecięcym i rehabilitantem”, który odbędzie się 17.03.2016r.
- „Podstawy chirurgii”, który odbędzie się 24.02-20.05.2016r.
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych wg aktualnych europejskich wytycznych”, który odbędzie się 5.04-30.06.2016r.
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci wg aktualnych europejskich wytycznych”, który odbędzie się 3.03-30.06.2016r.
- „Resuscytacja noworodków po zmianach w europejskich wytycznych”, który odbędzie się kwiecień-czerwiec 2016r.
- „Resuscytacja dorosłych i dzieci po zmianach w europejskich wytycznych”, który odbędzie się styczeń-czerwiec 2016r.
- „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, który odbędzie się 29.01.2016r.
- „Nagłe stany chirurgiczne u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się 29.03-2.06.2016r.
- Konferencja „Śląska Wiosna Internistyczna”, która odbędzie się 19.03.2016r.
- Konferencja interdyscyplinarna: „Zaburzenia krzepnięcia i krwotoki w zabiegowych dziedzinach medycyny”, która odbędzie się 2.04.2016r.
- „Pacjent pediatryczny w warunkach SOR i izby przyjęć”, który odbędzie się 12.04.2016r.
- „Pacjent neurologiczny w warunkach SOR i izby przyjęć”, który odbędzie się 5.04.2016r.
- „Pacjent internistyczny w warunkach SOR i izby przyjęć”, który odbędzie się 22.03.2016r.
- „Zaopatrywanie w ramach chirurgii ogólnej w warunkach SOR i izby przyjęć”, który odbędzie się 8.03.2016r.
- „Zaopatrywanie w ramach ortopedii i traumatologii narządów ruchu w warunkach SOR i izby przyjęć”, który odbędzie się 2.03.2016r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Sekretarz                                                                           Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej


              Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-11-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-05
Ilość odsłon artykułu 2466