Pożyczki

Pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

Maksymalna kwota pożyczki: 20 000 zł, w uzasadnionych przypadkach do 40 000 zł.
Oprocentowanie: 2% w skali roku
Raty: przez okres 12,18, 24 lub 36 miesięcy

Potrzebne dokumenty:

oświadczenie współmałżonka
poręczenie przez dwóch członków izby i ich współmałżonków (przy kwocie do 2 000 zł podpisy współmałżonków poręczycieli niekonieczne)
zaświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyznanie pożyczki: do odebrania w sekretariacie ŚIL, Dom Lekarza, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a oraz ze strony internetowej ŚIL
Czas oczekiwania: od momentu złożenia wniosku w zależności od aktualnego stanu konta pożyczkowego pierwszeństwo mają wnioski na cele ważne z punktu widzenia działalności zawodowej i warunków życia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr konta, na które należy wpłacać raty pożyczki:
Bank PKO BP I Oddział Katowice Nr 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275

 

 

 

Pożyczki z funduszu Komisji d/s Kształcenia Podyplomowego

Z funduszu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ŚIL udzielana jest pożyczka na kształcenie w maksymalnej wysokości 10 000 zł. przy rocznym oprocentowaniu 1%.
Pożyczka udzielana jest do kwoty udokumentowanych kosztów na okres 12 miesięcy.

Aktualnie udzielana jest także pożyczka w kwocie 2 000 zł dla lekarzy w trakcie specjalizacji.
Zainteresowany lekarz składa wniosek, umowę oraz kopię karty specjalizacyjnej
Pożyczka może być spłacana w 12 lub 24 ratach.

Zainteresowany lekarz powinien złożyć wypełniony wniosek, wraz z załączonymi rachunkami oraz umowę w 2 egzemplarzach.

Poręczycielami powinni być członkowie ŚIL.

W przypadku zmiany miejsca pracy pożyczkobiorcy, poza teren działania ŚIL, zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.


--------------------------------------------------------------------------------
Nr konta, na które należy wpłacać raty pożyczki z Funduszu Komisji Kształcenia Podyplomowego:
ING Bank Śląski 45 1050 1214 1000 0007 0050 8757

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2011-03-30
Przyczyna zmiany przeniesienie na nowa stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 7555