UCHWAŁA Nr 313/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 313/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie szpitali”, które odbędą się w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
- „Pacjent internistyczny w warunkach SOR i izby przyjęć. Część II”, który odbędzie się 13.04.2016r.
- „Postępowanie przy podejrzeniu udaru i leczenie fazy ostrej”, który odbędzie się 24.05.2016r.
- „Zaopatrywanie w ramach chirurgii dziecięcej w warunkach SOR i izby przyjęć”, który odbędzie się 16.03.2016r.
- „Mobbing w pracy lekarza”, który odbędzie się 18.05.2016r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Sekretarz                                                                                                     Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-06
Ilość odsłon artykułu 2552