UCHWAŁA NR 3/2016 XXXVI OZL

 UCHWAŁA NR 3/2016


XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXVI Okręgowego
Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt c regulaminu obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2016 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 9.04.2016 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Wojciech Drozd
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Marek Potempa
5. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
6. Z-ca Sekretarza – Alina Stępnik-Mardzyńska
7. Z-ca Sekretarza – Andrzej Postek

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2462