UCHWAŁA NR 4/2016 XXXVI OZL

 UCHWAŁA NR 4/2016


XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2016 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 9.04.2016 r., uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Janusz Heyda
Kol. Jerzy Rdes
Kol. Tadeusz Urban
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Ewa Paszek
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Teresa Bieńko
Kol. Urszula Charciarek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2439