UCHWAŁA NR 11/2016 XXXVI OZL

 UCHWAŁA NR 11/2016


XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
 z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej za rok 2015

 


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), postanawia:

§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 1921