UCHWAŁA NR 12/2016 XXXVI OZL

 UCHWAŁA NR 12/2016

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2016.

 


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), postanawia:


§1

Uchwalić budżet Śląskiej Izby Lekarskiej na rok 2016 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2224