APEL NR 7 XXXVI OZL - w sprawie prowadzenia rejestru

 APEL NR 7/2016

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
 z dnia 9 kwietnia 2016 r.


w sprawie prowadzenia rejestru

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia jednego organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą i powierzenie tych zadań okręgowym radom lekarskim.
Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi samorządowi sprawowanie właściwej kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów. Co więcej pozwoli wyeliminować sytuacje, które obecnie mają miejsce, a związane są z nierównym traktowaniem lekarzy, np. w związku z reklamą prowadzonej działalności leczniczej.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 1946