APEL NR 9 XXXVI OZL - w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji ochrony zdrowia w Polsce

 Apel nr 9/2016
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.


w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji ochrony zdrowia w Polsce

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie pilnych działań w celu poprawy sytuacji ochrony zdrowia
w Polsce. Systematycznie pogarszające się warunki jej funkcjonowania mają
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli naszego kraju. Mimo
powtarzanych od szeregu lat deklaracji władzy, nie stworzono do tej pory
wystarczających mechanizmów by tę sytuację zmienić. Samorząd lekarski kolejny raz apeluje o pilne podjęcie wszelkich działań, w tym między innymi zwiększenie
nakładów finansowych na ochronę zdrowia oraz urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2116