STANOWISKO NR 2 XXXVI OZL - w sprawie uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego

 STANOWISKO NR 2/2016

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
 z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania
Państwa Polskiego

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego wyraża wdzięczność wszystkim pokoleniom walczącym i pracującym na rzecz rozwoju, umacniania i obrony państwowości polskiej.
Wśród tych pokoleń, także polscy lekarze, na przestrzeni wieków, w czasie pokoju i w tragicznych okresach dziejów naszej Ojczyzny, z należytym zaangażowaniem i sumiennością wypełniali powierzoną im misję, w oparciu o wartości i zasady zawarte w przysiędze Hippokratesa.
Postawa polskich lekarzy odegrała ważną rolę w bogatym dorobku pokoleń Polaków, stanowiąc wzór godny do naśladowania w przyszłości.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 1848