STANOWISKO NR 3 XXXVI OZL - w sprawie doskonalenia zawodowego

 STANOWISKO NR 3/2016

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
 z dnia 9 kwietnia 2016 r.


w sprawie doskonalenia zawodowego

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach opowiada się za podjęciem działań zmierzających do przejęcia przez samorząd lekarski zadań i czynności związanych z organizacją, koordynacją i nadzorem nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.
W ocenie Zjazdu jest to niezbędne do realizacji ustawowych zadań samorządu.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2071