UCHWAŁA Nr 11/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 11/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2011.

 


Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala  o następuje:


§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2011, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

    Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-31
Ilość odsłon artykułu 7290