APEL w sprawie: czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości kontraktu

 APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie: czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości
kontraktu


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o stosowanie przy zawieraniu kontraktów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna zasady proporcjonalności czasu dostępności do usług zdrowotnych do liczby zakontraktowanych punktów przeliczeniowych.

Okręgowa Rada Lekarska wskazuje na konieczność stosowania w kontraktach zasady proporcjonalnego zmniejszenia czasu pracy i uelastycznienia harmonogramu pracy lekarza w stosunku do zmniejszonej liczby punktów rozliczeniowych.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 15000 punktów rozliczeniowych w wymiarze 30 godzin czasu pracy tygodniowo.

Zatem w przypadku przyznania mniejszej liczby punktów aniżeli podana powyżej również wymiar czasu pracy powinien podlegać proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej podobna zasada proporcjonalności winna być stosowana przy zawieraniu kontraktów zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Stosowanie w/w zasad pozwoli na efektywne wykorzystanie niewystarczającej liczby polskich lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska proponuje także, aby w przypadkach zmian w harmonogramach pracy lekarzy w AOS nie powodujących zmniejszenia potencjału wykonawczego nie powstawał obowiązek aktualizacji tej zmiany w portalu świadczeniodawcy.

 

                 Sekretarz                                                                   Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-07
Ilość odsłon artykułu 2410