STANOWISKO w sprawie: działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego

 STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lutego 2016

 

w sprawie: działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku
do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia
stomatologicznego.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w stosunku do lekarzy dentystów – świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Śląski OW NFZ, na wniosek Prezesa NFZ o pozyskanie opinii świadczeniodawców na temat wykonywania umów na warunkach proponowanych przez samorząd lekarski, tj. polegających na dostosowaniu czasu pracy lekarzy dentystów proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego, umieścił na portalu świadczeniodawcy ankietę. Treść i konstrukcja tej ankiety budzi jednak wiele zastrzeżeń. Odpowiedź na żadne z pytań ankiety przygotowanej przez Śląski OW NFZ nie pozwala uzyskać opinii, o którą wnioskuje Prezes NFZ. W ankiecie Okręgowa Rada Lekarska dostrzega także próbę zastraszenia świadczeniodawców, a takie działanie nie może pozostać bez reakcji ze strony samorządu lekarskiego.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podkreśla, że wszystkie dotychczas podejmowane przez Śląską Izbę Lekarską starania zmierzały do urealnienia umów zawartych przez lekarzy dentystów ze Śląskim OW NFZ i odpowiedniego dostosowania ich warunków. W żadnym z przesłanych do Śląskiego OW NFZ, jak i Centrali NFZ, pism oraz argumentów przedstawianych na spotkaniach nie wnioskowano o ograniczenie liczby lekarzy dentystów udzielających świadczeń w ramach NFZ bądź skrócenie trwających obecnie umów.

 

                 Sekretarz                                                                   Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-07
Ilość odsłon artykułu 2325