STANOWISKO w sprawie: możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

 STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie: możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, w nawiązaniu do:

- uchwały nr 19 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 22 marca 2014 r. w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej,
- stanowiska nr 1/15/VII Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie możliwości zatrudnienia lekarza/ lekarza dentysty w praktyce lekarskiej
i lekarsko – dentystycznej,
- projektu uchwały przedłożonego przez Komisję Stomatologiczną NRL Naczelnej Radzie Lekarskiej w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej
- projektu uchwały przedłożonego przez Komisję Legislacyjną NRL Naczelnej Radzie Lekarskiej w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty

popiera projekt uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przedłożony w dniu 15.01.2016 r. przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej, zmierzający
do wprowadzenia zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które umożliwią lekarzowi, lekarzowi dentyście, wykonującemu indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupową praktykę lekarską zatrudnianie innych lekarzy, lekarzy dentystów.
 

                 Sekretarz                                                                   Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-07
Ilość odsłon artykułu 2465