Rok 2016

 

Nr uchwały

/2016

 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1-3 dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

4-5

 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

6

 realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

7

 przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

8

 upoważnienia dla Prezesa ORL

 9

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

10

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

11

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

12

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

13

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

14

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

15

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

16, 18

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

17

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

19

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

20

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

21

zawarcia umowy na wykonanie opracowania dokumentacji ochrona danych osobowych

22

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

23

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

24

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

25

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

26-28

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

29-32

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

33

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

34

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

35

zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura ŚIL w Katowicach oraz osób pełniących funkcje określone w uchwale XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy, a także zmiany Regulaminu przyznawania premii regulaminowej i uznaniowej pracownikom Biura

36

uchwała osobowa

37-38

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

39

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

40-2,46

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

43-45,

47-50

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

51

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

52-3

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

54

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

55

wyboru przewodniczącego ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

56

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

57

zawarcia umowy na wykonanie monitoringu parkingów i modernizację monitoringu wewnątrz budynku Domu Lekarza

58

zawarcia umowy na świadczenie usług archiwizacji dokumentów

59

wykonanie tablicy pamiątkowej

60-1

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

62-4

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

65

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

66

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

67

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

68

zmiany uchwały nr 178/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie dofinansowania wydania książki zmienionej uchwałą nr 287/2015 z dnia 25.11.2015 r.

69

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

70

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

71

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

72

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko lekarza zarządzającego

73-4

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

75

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

76-81

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

82

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

83

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

84-5

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

86

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

87

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

88, 90-3

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

89

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

94-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

96-7

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

98

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

99

określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny

100

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

101

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

102

programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków Śląskiej Izby Lekarskiej

103-4, 109

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

105-8

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

110

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

111

zawarcia umowy na przeprowadzenie badania finansowego ŚIL za 2015 r.

112-4

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

115,

117-8

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

116

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

119

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

120

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

121-2

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

123-4

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

125-6

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

127-8

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

129

przeznaczenie środków finansowych na renowację grobu lekarza na Cmentarzu Łyczakowskim

130

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

131

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

132

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

133

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

134-8

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

139-42

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

143

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

144

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

145

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

146-7

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

148

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

149

udzielenia pomocy charytatywnej

stanowisko

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

150

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

151

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

152-6

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

157

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

158

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

159

przeznaczenia środków finansowych na zakup Kalendarza Lekarza 2017

160

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

161

wprowadzenie regulaminu przyznawania miejsc stażowych w sesji 2016/2017

162-6

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

167

przyjęcia zasad korzystania przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej ze środków naliczonych na realizację programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego

168

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

169

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

170

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

171

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

172

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

173-7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

178

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

179

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

180-1

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

182

wykonania pylonu informacyjnego ŚIL

183

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

184

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

185

uchwała osobowa

186

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

187

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

188

przyznania wsparcia finansowego

stanowisko

w sprawie propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia

189-90

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

191-3

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

194-5

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

196

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

197

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

198

przyznania zapomogi losowej

199

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

200

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

201-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

205

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

206

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

207

zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

208

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

209

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

210

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

211

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

212-3

zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

214

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

215

zawarcia umowy o udostępnianie i wykorzystanie informacji

216

zawarcia umowy na dzierżawę centrali telefonicznej

217

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

218

zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

219

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

220

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

221-2

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

223

dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych

224

wykonanie pomnika Hippokratesa

225

wstępnego kosztorysu prac remontowo-modernizacyjnych

226-30, 238

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

231-7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

239-240

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

241

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

242

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

243

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

244

przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland

245-7

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

248

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

249

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

250

zatwierdzenia listy koordynatorów staży podyplomowych

251

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową Domu Lekarza

stanowisko

w sprawie poparcia działań lekarzy weterynarii

252

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

253-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

255

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

256

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

257

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

258-9

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

260

zawarcia umowy na wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

261

zawarcia umowy na wykonanie aktualizacji wpisów w Ewidencji Gruntów i Budynków dot. nieruchomości Dom Lekarza

262

zmiany umowy dzierżawy pomiędzy Śląską Izbą Lekarską a spółką Dom Lekarza sp. z o.o.

263

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

264-5

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

266-7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

268

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

269

wyboru przewodniczącego ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

270-1

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

272-4

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

Stanowisko

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

275

zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

276-82

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

283,

285-7

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

284

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

288

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

289

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

290

wyboru przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

291

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

292

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

293

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

294

zmiany uchwały nr 99/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia składu osobowego i uruchomienia niezbędnych środków finansowych w związku z działalnością Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny

295

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

296

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

297

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

298

udzielenia pomocy charytatywnej

299

przyjęcia ogólnych warunków współorganizacji statutowych zebrań towarzystw lekarskich przez ŚIL

300

zawarcia umowy na wykonanie pomnika Hippokratesa

301

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

302

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

303

zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

304-6

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

307-10

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

311

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

312

uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

313

powołania Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

314

powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

315

odmowy przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza

316

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

317

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

318

zmiana miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

319-23

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

324-5

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

326

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

327

ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2017

328

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

329

zasad dot. rekrutacji i uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych organizowanych przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów ORL

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz -0001-11-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-09-25
Ilość odsłon artykułu 2886