UCHWAŁA Nr 6/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 6/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Jak zaistnieć w europejskim medycznym towarzystwie naukowym”, który odbędzie się 30.03.2016r.
- „Pacjent, który dużo wie”, który odbędzie się 25.04.2016r.
- e-learning
o Rupatadyna – nowa opcja leczenia alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci. Diagnostyka i farmakoterapia ANN. Część 1.
o Redukcja leczenia- „step-down” – kiedy należy to rozważyć. Zasady leczenia stopniowanego astmy.
o Dobór optymalnej formy leku szybkodziałającego w leczeniu bólu przebijającego.
o Astma choroba o przebiegu zmiennym. Leczenie astmy w praktyce lekarza rodzinnego.
o Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?
o Rupatadyna – nowa opcja leczenia alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci.
o Leczenie zaostrzeń astmy.
o Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-01-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2559