UCHWAŁA Nr 12/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 12/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie
szpitali”, które odbędą się w terminie od 01.02.2016r. do 30.06.2016r.
2. „Konferencja: Interdyscyplinarna opieka i leczenie chorych na stwardnienie
rozsiane”, która odbędzie się 06.02.2016r.
3. „Skuteczne nauczanie w medycynie w oparciu o międzynarodowe standardy
cz. 1”, który odbędzie się 15.04.2016r.
4. „Skuteczne nauczanie w medycynie w oparciu o międzynarodowe standardy
cz. 2”, który odbędzie się 06.06.2016r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
1. „Zaburzenia zachowania a niezdolność do pracy”, który odbędzie się
do 12.02.2016r.
2. „Neurochirurgiczne wskazania do orzekania o niezdolności do pracy”, który
odbędzie się do 15.04.2016r.
3. „Ból przewlekły a niezdolność do pracy”, który odbędzie się do 10.06.2016r.
4. „Opiniowanie interdyscyplinarne w zakresie medycyny pracy oraz opinie
zespołów biegłych i instytutów naukowo-badawczych”, który odbędzie się
do 14.10.2016r.
5. „Przypadki kazuistyczne („dziwne”) w orzecznictwie biegłych i ZUS”, który
odbędzie się do 25.11.2016r.
- ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
1. „Sport, medycyna i prawo”, który organizowany będzie 31.01.2016r.

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                                Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                   Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-01-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2684