UCHWAŁA Nr 21/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 21/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie opracowania dokumentacji ochrona danych osobowych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 3.105,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięć złotych) na wykonanie opracowania dokumentacji ochrona danych osobowych.
2. Wykonanie przedmiotu prac powierzyć Wojciechowi Krówczyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą Grawera Consulting, po uzgodnieniu treści umowy.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Skarbnik                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                          Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-01-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2708