UCHWAŁA Nr 59/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 59/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 lutego 2016 r.

 

w sprawie: wykonanie tablicy pamiątkowej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Wykonać tablicę pamiątkową poświęconą uczczeniu pamięci lekarzy kresowych wraz z infokioskiem przeznaczając na ten cel kwotę 14.460 zł netto.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Skarbnik                                                                     Prezes

 Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 2374