UCHWAŁA Nr 14/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 14/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Medycyny

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz mając na względzie podjęte dotychczas działania związane z powołaniem Muzeum, postanawia:

§1

W uchwale nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny użytą w tytule oraz w treści uchwały nazwę „Muzeum Medycyny” zastąpić określeniem „Muzeum Historii Medycyny i Farmacji”.

§2

Ustalić tekst jednolity uchwały nr 35/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                               Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 

 

 


Załącznik
do uchwały ORL nr 14/2016
z dnia 20 kwietnia 2016 r.


UCHWAŁA Nr 35/2013

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2013 r.


w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 z 2009) w nawiązaniu do podjętej przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach inicjatywy z dnia 18 stycznia 2013 r., postanawia:

§1
Powołać przy Śląskiej Izbie Lekarskiej Komitet Organizacyjny Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

§2
1. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dra n. med. Jacka Kozakiewicza i profesora Zygmunta Woźniczkę do koordynowania działań Komitetu.
2. Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do szczegółowego określenia składu osobowego, zasad działania i uruchomienia niezbędnych środków finansowych do realizacji przedmiotowego celu.

§3
Zobowiązać Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do przedkładania Okręgowej Radzie Lekarskiej informacji o postępach spraw związanych z organizacją Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w co najmniej okresach półrocznych.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 2566